DVB-T Made with ELMOR Prečo zmena? Dôvod prechodu na DVB-T Súčasná moderná doba kladie nové požiadavky na televízne vysielanie, ako súčasť informatizácie spoločnosti tak v Európe, ako i u nás na Slovensku, na efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra ako národného bohatstva a jeho ekonomizáciu, kvalitnejší obraz a zvuk, mobilný príjem či multimediálne služby občanom. Keďže analógovým vysielaním nie je možné tieto požiadavky a nároky naplniť, prichádza nový spôsob šírenia televízneho signálu – digitálne pozemské televízne vysielanie (DVB-T) Prechod z analógového na digitálne vysielanie je zároveň jednou z priorít definovaných v rámci Európskej únie. V máji 2005 prijala Európska komisia základný dokument – Oznámenie, týkajúci sa urýchlenia prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Na základe tohto Oznámenia vyzvala Rada členské štáty EÚ, aby o. i. ukončili prechod z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie do konca roku 2012. Slovenská republika, ako riadny člen Európskej únie, v roku 2005 túto výzvu Rady EÚ prijala a stanovila si za cieľ ukončiť proces digitalizácie pozemského televízneho vysielania do konca roku 2012. Európska únia V súčasnosti je pre celú Európu charakteristické, že diváci majú záujem o stále vyšší počet programov, čo sa odráža aj v stále vyšších požiadavkách na televíznych vysielateľov. Prirodzeným dôsledkom sú aj rastúce nároky na ďalšie vysielacie frekvencie – TV kanály. Analógové vysielanie už nedokáže na tieto požiadavky reflektovať (už nedokáže tieto požiadavky spĺňať), a to z toho dôvodu, že frekvenčné spektrum pre takéto vysielanie je už vyčerpané. Nový systém DVB-T však umožňuje v jednom televíznom kanáli prenášať súčasne niekoľko TV programov, prípadne aj iné služby. Slovenská republika Digitalizácia televízneho vysielania je pri káblovom príjme v réžii konkrétnych operátorov. Opačná situácia je ale v prípade terestriálnych frekvencií, ktoré sú v celej Európe vo vlastníctve jednotlivých štátov a ktoré je potrebné vzájomne koordinovať so susednými a častokrát i nesusednými štátmi. Preto sa prechod na digitálne vysielanie (DVB-T) realizuje pod záštitou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a to je aj dôvod, prečo si tento proces vyžaduje legislatívne zmeny, koordináciu zo strany regulátorov a Európskej únie. Výhody DVB-T Digitalizácia televízneho vysielania znamená, že analógový spôsob prenosu TV signálu nahradí digitálny, zložený z dát - jednotiek a núl. Digitálna televízia prináša niekoľko výhod: Frekvenčný priestor je v súčasnosti obsadený analógovým vysielaním. Domácnosti, ktoré prijímajú televíziu prostredníctvom antény (izbovej, vonkajšej alebo spoločnej), môžu preto prijímať najviac päť slovenských programov. Digitálne vysielanie umožňuje vďaka dátovému „zbaleniu“ signálu prenos väčšieho počtu TV programov. Slovenské programy, ktoré boli dosiaľ dostupné len v káblových rozvodoch či cez satelit, sa už onedlho budú môcť šíriť aj prostredníctvom pozemského vysielania. V domácnostiach, nachádzajúcich sa do určitej vzdialenosti od vysielača, aj jednoduchá izbová anténa umožní príjem vysoko kvalitného televízneho signálu. DVB T umožní i vysielanie programov s vysokým rozlíšení (HDTV). Doterajší signál, ktorého kvalita pri analógovom vysielaní bola znížená tzv. „snežením“ a „duchmi“, sa stane nenávratnou minulosťou. Ján Stupka - ELMOR Viac...