STA... ( spoločná televízna anténa ) Z čoho sa skládá STA? STA sa skládá z anténneho systému (stožiar + antény), hlavná stanica STA (obsahuje napájecí zdroj, zosilňovače, modulátory a pod.), rozvodu signálu (kabeláž, rozbočovače) a účastnických zásuviek. Ako nainštalovať STA? Systémy STA musia byť vždy inštalované odbornou firmou, ktorá je vybavená potrebnými znalosťmi, skúsenosťami a meracou technikou. Systémy STA musia spĺňať všetky požiadavky STN. Aké budú náklady? Konkrétnu cenovú ponuku na stavbu alebo rekonštrukciu STA Vám vypracujeme na základe prehliadky stávajúceho stavu STA. Prevádzkové náklady za STA sú velmi nízke. Spotreba modernej hlavnej stanice STA  ALCAD alebo  TELEVES a mnoho iných je v desiatkach Watov a cena za energiu je tak zanedbateľná. Náklady na servis sú vďaka vysokej spoľahlivosti zariadením od týchto výrobcov minimálne. Záručná doba na technologiu je v niektorých prípadoch 3 roky. Údržba, servis: Údržba modernej STA je nenáročná s minimálnymi finančnými požiadavkami. Záruka na nový systém ALCAD a TELEVES je 3 roky. Prostiedky ušetrené na opravách a údržbe môžete investovať do rozšíreia systému o príjem ďalších programov. Poznámka: Moderná STA není iba „anténou“ pre príjem základných programov, ale dokáže toho omnoho viac: - niekoľko spôsobov príjmu pozemních digitálnych programov (viď nížšie) - príjem voľných digitálnych satelitných programov (výběr zo stoviek programov) - možnosť príjmu niektorých platených TV programov (nutná zmluva s prevádzkovateľom programu) - možnost príjmu satelitného signálu (každý účastník môže mať vlastný satelitní prijímač) - príjem rozhlasového FM pásma - možnosť sledovania obrazu z bezpečnostných kamier cez AV modulátory. o STA Riešenia Spoločný príjem Individuálny príjem Ján Stupka - ELMOR